Co-merk

Het VUB merk samen met anderen

In het co-merk worden meerdere merknamen samen gebruikt. Deze merken worden samengevoegd om te beklemtonen dat de initiatieven gezamenlijk worden genomen met entiteiten die buiten het hoofdmerk staan. We gebruiken co-branding om synergie te creëren en de krachten te bundelen met externe voorkeurpartners. Van belang hierbij is dat VUB geen eigenaarschap of controle heeft.

In geval van co-branding kunnen we de enige of één van de vele partners zijn. Om de verwantschap te duiden gebruiken we toelichtende omschrijvingen:

  • in partnership with
  • an affiliation with
  • empowered by
  • an initiative of
  • spin-off company of
  • research alliance of

Welke gebruikt worden en wanneer zal beschreven worden in de VUB atlas. De lay-out van het gezamenlijk initiatief kan ja dan nee binnen de VUB-stijl zitten.

Samenwerking in allianties

Het samengebruik gebeurt naargelang de noodzaak volgens één van beide vormen zoals hiernaast voorgesteld.