Digitale huisstijlgids

Beste VUB’er,

Deze website wil jou wegwijs maken in de nieuwe VUB-huisstijl. Het is een uitdagend project waarmee we samen de waarden, belangen en verwezenlijkingen van onze instelling kunnen en zullen uitdragen.

De VUB is een groeiuniversiteit in een veranderende wereld. De identiteit, historische roots en de positionering van de VUB raakte daardoor echter wat op de achtergrond. De noodzaak om in een breed opgezet participatief traject na te gaan wat onze kernidentiteit, ons waarden- en gedragspalet is en hoe de VUB zich in de toekomst kan profileren drong zich op.

Alles werd afgetoetst bij een brede groep van studenten, professoren, onderzoekers, medewerkers, alumni en vrienden van de VUB. De resultaten werden gepresenteerd op het WeAreVUB congres van 24 mei 2016. Op basis van alle elementen werden een aantal besluiten genomen die door de Universiteitsraad op 30 juni 2016 werden gevalideerd. De boodschap over het waarom van onze universiteit, haar geschiedenis, haar levenshouding en visie heeft alle ingrediënten in zich om een substantieel grotere bekendheid te verwerven in binnen- en buitenland. Uit alles blijkt dat de VUB een toekomstgericht project is, dat een antwoord biedt op vele uitdagingen van vandaag. En omdat de VUB een vrije en humane wereld voorstaat, moeten er gewoon meer mensen mee in contact kunnen komen.

Laat ons samen een bredere en betere uitstraling van VUB mogelijk maken

We willen bereiken dat iedereen die bij de VUB betrokken is of was, openlijk en duidelijk trots is op die universiteit. Trots op de manier waarop die telkens weer het voortouw neemt, de voortrekkersrol vervult op weg naar een samenleving op maat van de mens, het verschil maakt tussen een universiteit en een diplomaleverancier. Daarom moet de VUB die unieke rol veel meer gaan uitstralen en accentueren. Naar de wereld toe, naar de samenleving toe, naar de media toe, naar de toekomstige studenten en hun ouders toe.

Dat kan niet zonder rigoureuze en consequente toepassing van de ontwikkelde huisstijl en merkenstrategie. Ons Marketing, Communicatie & Evenementen team zal deze operatie in goede banen leiden volgens de in de roadmap opgenomen uitrolfasen.

Ik reken op jullie allemaal om samen een bredere en betere uitstraling van onze VUB mogelijk te maken.

Caroline Pauwels
Rector

Indien u vragen hebt, contacteer Marketing, Communicatie & Evenementen

E-mail ons 02 629 12 98