Koepelmerk

Het koepelmerk op corporate niveau

Het koepelmerk is 100% VUB. Het VUB merk wordt gaandeweg versterkt door het consequente gebruik van ons logo.

Alle VUB eenheden opereren onder het VUB koepelmerk dat onveranderlijk in de originele kleuren “Oranje Blanje Bleu” wordt toegepast. Voor alle publicaties wordt binnen het koepelmerk enkel het corporate merk gebruikt.

Het koepelmerk als kwaliteitslabel

Enkel op corporate communicatie niveau wordt het kwaliteitslabel in de vorm van het originele wapenschild toegevoegd aan het logo. De vorm en verhouding is hier toegepast. Deze combinatie wordt enkel gebruikt op de documenten waarin de VUB zich “verbindt”.

Goede voorbeelden hiervan zijn: diploma’s, personeelscontracten, samenwerkingsovereenkomsten met externen, studentenkaarten, personeelskaart, … Dit gebruik is dus limitatief en zal door de dienst Marcom bepaald worden. Een baseline kan later toegevoegd worden.

Niveau van de vicerectoraten

De organisatorische eenheid vice-rectoraat vervalt in de communicatie. Er wordt hierbij gekozen voor Engelstalige benamingen zonder dat hier een Nederlandstalige versie van is.

Faculteitsniveau

De naam van de faculteit wordt in zijn meest essentiële vorm genoemd. Het begrip “faculteit” vervalt dus.

  • De naam bevindt zich steeds rechts van het logo.
  • Het lettertype is ICT Avant Garde BOOK staat steeds in kapitalen.
  • Indien de benaming slechts één lijn bedraagt staat die in dezelfde blauwe kleur van het logo.
  • Indien de benaming twee of drie lijnen telt is enkel de onderste lijn in logo-blauw en de bovenste (twee) in oranje, zelfde kleur als de driehoek links aan het logo.
  • De ampersant blijft telkens op de eerst regel.

Eenzelfde woordbeeld wordt voorzien voor andere entiteiten binnen de VUB. De nog vast te leggen VUB atlas bepaalt welke entiteit al dan niet een woordbeeld krijgt. Voor externe publicaties wordt enkel het corporate woordbeeld gebruikt.

Niveau interne diensten

Voor alle administratieve diensten en voor alle subdiensten gelieerd aan de vicerectoraten verloopt de toepassing analoog als bij de faculteiten. Voor die diensten worden de benamingen vastgelegd in de VUB atlas.

Niveau van de locaties

In een internationale setting zijn de benamingen Etterbeek, Jette, Gooik en Anderlecht weinig verklarend. Brussel in de locatienaam opnemen is daarom van belang.

De campussen krijgen volgende benamingen:

  • Etterbeek: Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
  • Jette: Brussels Health Campus
  • Anderlecht: Brussels Technology Campus
  • Gooik: Brussels Photonic Campus

BRUSSELS HEALTH CAMPUS wordt steeds gebruikt in de kleuren van het huidige UZBrussel