Het VUB-logo

Het merkbeeld “VUB” wordt altijd samen gebruikt met het woordbeeld “VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL”, en ook steeds in zijn logokleuren: “oranje blanje bleu”.

Het logo staat altijd in kleur op een witte achtergrond.

Dat kan ofwel:

  • VUB-LOGO helemaal vrijstaand in een vlak
  • VUB-LOGO: vrijstaand in een horizontale witte band bovenaan of onderaan, links gelijnd of rechts gelijnd op een afstand respectievelijk van de linker- of rechterrand gelijk aan de breedte van het merkbeeld
  • LOGO VERTICAAL: vrijstaand in een verticale witte band links of rechts, gelijnd op een afstand van de boven- of onderrand gelijk aan de breedte van het merkbeeld

Alle andere gevallen van gebruik zullen bepaald worden in overleg met Marcom, de communicatiedienst van de VUB.

Sponsor logo

Download sponsor logo

Sponsor logo gadgets

Download sponsor logo gadgets

Do’s en dont’s

Het logo staat altijd op een witte achtergrond, bij voorkeur in een vrijstaande witte band, hetzij horizontaal of verticaal zoals ook al hoger beschreven
Indien dit in de praktijk onmogelijk zou blijken plaatsen we het logo op de foto of beeld volgens het principe van de denkbeeldige witruimte zoals hier verder beschreven op.

WAT NIET MAG

1. De kleuren van het logo aanpassen

2. De oriëntatie van het logo veranderen

3. De verhoudingen van de logo-elementen wijzigen

4. De logo-elementen van plaats veranderen

5. Het logo vervormen of het vierkant vervormen.

7. Het logo op een foto of beeld plaatsen.

8. Een extra kader toevoegen aan het logo, in welke kleur ook.

9. Een schaduw of andere effecten toevoegen

10. De tekst veranderen.

11. Een andere hierarchie gebruiken in combinatie met het wapenschild dan voorgeschreven.

Zie hieronder de technische tekening van het logo met verhoudingen, afstanden en denkbeeldige witruimte*.