Roadmap

Op 30 juni 2016 besliste de Universiteitsraad een rebranding voor de VUB door te voeren.

Er werd daarbij voor een geleidelijk traject gekozen dat start bij het begin van het academiejaar 2016-2017 en beëindigd wordt bij de start van het academiejaar 2018-2019.

Het zal dus twee jaar duren vooraleer de volledige ontplooiing gerealiseerd is. De keuze voor een geleidelijk traject werd ingegeven door overwegingen in verband met de budgettaire en personele impact. De universiteit koos ervoor om bestaande producten op te gebruiken en pas bij nieuwe initiatieven de huisstijl in te voeren.

Die keuze is niet altijd makkelijk vol te houden omdat de wens van de community om snel de overstap te maken hiermee in conflict komt. Bovendien zijn beide stijlen niet makkelijk met elkaar te combineren. Deze uitdaging vergt flexibiliteit van iedereen.

Er zijn 4 fasen om tot de uitrol te komen:

Fase 1 (september): start van de makeover met toepassing van de nieuwe huisstijl op

 • Communicatiekanalen: website, VUBToday, myVUB, PointCarré, sociale media, Henri,
 • Signalisatie op de campussen
 • Implementatie ‘Het denken mag zich niet onderwerpen’ campagne
 • Aanmaak standmateriaal voor internationale beurzen, SID-ins, infodagen
 • Rebranding studiepublicaties
 • Aanmaak website ‘aan de slag met de huisstijl’
 • Downloadbare eerste set van sjablonen (briefhoofd, powerpoint, … aan te vullen)
 • Aanmaak materiaal voor de start van nieuw academiejaar (Studiebegeleiding, myVUB, verwelkoming nationale en internationale studenten, academische opening
 • Aanmaak huisdrukwerk (naamkaartjes, briefhoofden, mappen, …)

Fase 2 (oktober – februari 2017)

 • Integratie nieuwe huisstijl voor alle rectorale en facultaire entiteiten.
 • Servicedesk voor onmiddellijke noden vanuit de hele VUB-community.

Fase 3 (maart 2017)

Vastleggen VUB-atlas met alle benamingen (Ned. & Engels) van alle aan de VUB gelieerde instanties. Alle entiteiten worden binnen één van de 4 categorieën van de merkenstrategie geplaatst.

 • Koepelmerk: deze instanties zijn 100% VUB. Dit betekent dat ze zijn opgericht om de doelen van de VUB te realiseren. Deze instanties dragen geen apart logo en kunnen (cfr. de VUB atlas) in bepaalde welomlijnde gevallen een apart woordbeeld dragen. Deze entiteiten opereren volledig binnen de huisstijl van de VUB. Het is niet toegestaan om af te wijken van de vormtaal of andere huisstijlregels. Kort samengevat gaat het hier vooral over de rectorale en facultaire diensten en de diverse hieruit volgende subdiensten. De vakgroepen maken deel uit van het koepelmerk.
 • Uitgebreid merk: ook deze onderdelen realiseren de doelen van de VUB, maar anders dan bovenstaande hebben ze afgelopen jaren gebouwd aan een eigen merk buiten de VUB. De link met de VUB werd daardoor vaak minder tastbaar. Binnen het uitgebreid merk worden beide logo’s naast elkaar gezet binnen een vastomlijnde format. Enkel voor het UZ Brussel wordt van deze stijl afgeweken zodat de UZ Brussel huisstijl mits aanvulling met het VUB-logo behouden kan blijven.
 • Het uitgebreid merk wordt toegepast voor door de onderzoeksraad erkende onderzoeksgroepen, in- en externe scholen van de VUB, leerstoelen, en andere meer.
 • Co-merk: dit betekent dat een bepaald onderdeel werd opgericht door evenwaardige partners die los van de VUB hun eigen merk voeren. In dat geval wordt een meer neutrale stijl gehanteerd. De initiatiefnemers zijn herkenbaar via hun logo, ook het VUB-koepellogo wordt hierin opgenomen. Typische voorbeelden hiervan zijn samenwerkingsverbanden (Brussels University Alliance, Universitaire Associatie Brussel) maar ook projecten die in de rand van de VUB worden opgericht met externe financiering en andere vennootschapsvormen. Voorbeelden hiervan zijn het VUB-Adecco careercenter, VUB-Standaardboekhandel shop
 • Submerk: dit zijn veelal communicatiekanalen die zich naar specifieke doelgroepen richten en om die reden een aparte naam en stijl uitdragen. In al deze gevallen wordt het VUB-koepelmerk ook vermeld (colofon). Voorbeelden hiervan zijn: HENRI (universiteitsmagazine), VUBToday (nieuwsplatform), POINTCARRE (digitale leeromgeving), myVUB (studentenportaal), …

Fase 4 (april 2017- september 2018): integratie van de hierboven genoemde geledingen binnen de merkenstrategie van (koepelmerk), uitgebreid merk, co-merk of submerk.