Stel ons uw vraag

Huisstijlondersteuning maakt deel uit van de opdracht van de directie Marketing, Communicatie & Evenementen. Je vraag stel je via onze servicedesk huisstijl@vub.be.

Wij onderscheiden 5 soorten ondersteuning:

  1. Huisstijlbegeleiding voor lay-out van kant-en-klare communicatie (flyers, affiches, folders). Wij begeleiden je bij het juist toepassen van de huisstijl en nemen de productiebegeleiding voor onze rekening. De kosten voor de productie van de communicatieproducten worden door de opdrachtgever zelf gedragen. De lay-outkosten vallen ten laste van Marketing, Communicatie & Evenementen voor zover de beschikbare middelen dit toelaten. Om de kosten te drukken werken we hier met voorafbepaalde lay-outgrids comform de huisstijl.
  2. Gecombineerde productie van huisdrukwerk op vastgelegde momenten. De productiekosten vallen ten laste van de opdrachtgevers. De begeleiding, het negotiëren van staffelprijzen en de productiebegeleiding is een taak die we voor onze rekening nemen.
  3. Adviesverlening mbt. huisstijlproducten
  4. Integratie van communicatieboodschappen op digitale schermen.
  5. Het uitwerken van communicatieconcepten en campagnes. Om dergelijke vragen binnen de bestaande bestaffing te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk deze projecten op te nemen in de planning. Dergelijke vragen worden eveneens via de Servicedesk geïnitieerd. Wij nodigen de aanvrager dan in eerste instantie uit tot een intakegesprek.