De oranje driehoek

DE DRIEHOEK: deze driehoek is een belangrijk symbolisch zowel als grafisch element. Het staat voor de vrijzinnigheid, voor het out-of-the-box denken van de universitaire gemeenschap.

Hij wordt in de corporatie communicatie in het oranje gebruikt als een herkenbaar en versterkend element. In de wervende communicatie duikt hij op met een fotografische invulling.

Dit element is in belangrijke mate aanwezig in alle communicatie uitingen. De voorkeurspositie is met de punt naar links zoals hij voorkomt in het logo.

Toepassingen oranje driehoek

Het is belangrijk de driehoek niet bovenaan rechts van het blad aflopend te plaatsen.

Op die wijze wordt hij een soort “ezelsoor”.

Hij wordt het best gebruikt gelijnd ter hoogte van een tekst of beeld. Dat kan een headline, subline, baseline, logo of foto zijn. Voorbeelden hiervan vindt men terug in diverse toepassingen doorheen deze stijlgids.

Bij smalle banners, banden, of layout vlakken die niet bovenaan rechts gesitueerd zijn is het mogelijk de driehoek over de ganse breedte van de band te plaatsen, ofwel de keuze te maken om hem met logo of tekst te lijnen.

Alles hangt samen met het voldoende zichtbaar maken van de driehoek.

Ter hoogte van een headline, tekst of beeld kan de driehoek groter zijn. De grootte ervan wordt bepaald in harmonie met de layout en de beeldvorming en het doel van het gebruik op de respectievelijke plaats.

We gebruiken de driehoek uiteraard in gepaste dosering of regelmaat.