De quote

Vrijheid van meningsuiting staat hoog in het VUB-vaandel. De “quote” maakt daarom integraal deel uit van de huisstijl. De grootte en de hierin geplaatste tekst hangt af van het onderwerp en de tekst. Het zal vooral om een korte tekst, quote, of aandachtspunt gaan.

Lettertype:
ITC Avant Garde (“gewicht” naar keuze) of bij de MS Office toepassingen Verdana.

Het quotekader en de quotelijn kan in het zwart, wit, blauw of oranje gebruikt worden. Deze quote kan ook gekanteld gebruikt worden. De vorm mag evenwel niet aangepast worden.

Ook de quotelijn kan apart gebruikt worden. Ook hier kan gekanteld worden.

Zowel quotekader als -lijn kunnen indien layout of onderwerp het vragen in dikkere lijnvoering of in vlak toegepast worden. Het vlak kan al dan niet gerasterd worden in de passende tint van oranje, blauw of zwart.