Typografie voor titels in campagnes

Zoals eerder aangegeven in het hoofdstuk “TYPOGRAFIE” gebruiken we voor titels in campagnes (brochures, andere) de ITC Avant Garde Bold altijd in kapitalen. Immers het lettertype is vanuit het designers oogpunt ontworpen voor zo’n toepassingen.

Voor speciale (korte) titels gebruiken we een krimp of spatie van 60 tussen de lettertekens en een minimum interlinie tussen de woorden of lettergrepen. Kortere titels worden gebruikt zonder leestekens. In mogelijke andere gevallen (andere talen, langere titels) is deze minimum interlinie zo smal dat de leestekens en/of accenten de onderstaande of bovenstaande regels net niet hinderen.

De graficus van dienst gebruikt hier zijn grafisch inzicht om bepaalde aanpassingen te doen die de harmonie tussen de letters bevorderen (vb. witruimte tussen een “T” en een “O”, een “L” en “A” die een aangepaste spatiëring nodig hebben). Voor iets langere titels of voor omstandigheden waar de graficus weinig aanpassingsmogelijkheden naar krimp of interlinie heeft, gebruiken we een krimp van 20 met eveneens een aangepaste interlinie. 

Het staat ook vrij om langere hoofdtitels binnenin brochures in de Avant Garde Bold beginkapitaal en onderkast te zetten.

Het is de taak van de graficus van dienst om voor de juiste harmonisering van de titels en slogans te zorgen.