Typografie in analoge drukwerken & publicaties

Hoofdtitels

De opbouw en het gebruik van hoofdtitels is besproken in voorgaand item: typografie voor titels in campagnes

Subtitels in tekststrips

De tekststrip is een typografisch element dat de herkenbaarheid van diverse VUB-publicaties moet versterken. Het is een onderscheidende toepassing voor bepaalde toepassingen in folders, affiches, advertenties e.a. Ze worden passend gebruikt in de typografische hiërarchie als tussentitel, aandachtspunt, beklemtoning, grafieken e.a.

Ze kunnen voorkomen in oranje, blauw, zwart en wit als fondkleur met respectievelijk witte tekst voor blauwe, zwart en oranje balkjes en zwarte tekst enkel bij witte balk.

Een samenstelling zou kunnen zijn, hoofdtitel met subtitel en een verdere subtitel op een witte of zwarte strip, voor de vermelding van een verduidelijking of categorie.

Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOOK.
Altijd in kapitalen
Tekengrootte hier: 27pt
Regelafstand hier: 46pt
Strip 5mm naar voor laten inspringen op grid.
Tekst gelijnd met de kolomgrid.
Striphoogte hier: 15mm

Gebruik typografie in lopende tekst

Titels in lopende tekst voorzien we in principe in ITC AVANT GARDE in analoge toepassingen en in sommige digitale versies waar het lettertype voorhanden is of geen probleem vormt voor de ontvanger. Ze staan altijd links gelijnd.

Ze kunnen gebruikt worden in de drie ITC AG-gewichten: BOLD, DEMI en BOOK. De interlinie is aanpasbaar aan de tekstruimte. De puntgroottes en interlinies hierna zijn ter illustratie. Ze zijn te bepalen aan de hand van het tekstvolume.

In lopende tekst gaan we uit van een kolomgrid waarin de tekst met linkse lijning en vrije regelval (of dus waarin de tekst links gelijnd en rechts afgebroken wordt).

De interlinie en puntgrootte zijn hier aangegeven in een scenario met passende tekst.

Uiteraard titels en bodytekst typografisch aanpasbaar in functie van het tekstvolume.

De kolombreedtes zijn aangegeven in de grid van de diverse brochures en folders.

TITEL NIVEAU 1
Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOOK.
Beginkapitalen en onderkast
Tekengrootte: 35pt.

TITEL NIVEAU 2
Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOOK.
Beginkapitalen en onderkast
Tekengrootte: 24pt.

TITEL NIVEAU 3
Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOLD.
Beginkapitalen en onderkast
Tekengrootte: 14pt.

BODYTEKST
Lettertype: Roboto – Regular.
Tekengrootte: 9pt..
Links lijnen en rechts afbreken.