Identiteit

De merkbelofte

In een basistekst vatten we de belofte die we als VUB maken. Deze tekst zal gebruikt worden op alle externe communicatie zodat de lezer de identiteit en belofte van de VUB kan vatten.

Al ruim 180 jaar bouwt de VUB mee aan een betere samenleving als een vooruitstrevende, vrij onderzoekende en kritisch denkende universiteit. Vanuit onze internationale hoofdstad Brussel zijn we verbonden met de wereld. Een onafgebroken streven naar kennis, inzicht en verlichting vormt de rode draad bij alles wat we doen op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement.

Tegelijk blijven we inzetten op een heel persoonlijke en democratische benadering die alle leden van de VUB-community sterker maakt, zodat ze succesvol hun rol kunnen opnemen in de wereld van vandaag en morgen.

Kernidentiteit van de VUB?

Met kernidentiteit wordt het karakter van de instelling beschreven. En zoals dat ook bij mensen het geval is, bevat de kernidentiteit de troeven (die inherent natuurlijk ook een schaduwkant in zich dragen).

De VUB kernpersoonlijkheid bestaat uit 4 elementen:

 • Passie: de drang om te weten, te begrijpen, te verdiepen, te duiden, te creëren, te inspireren drijft de leden van de gemeenschap.
 • Betrokken: er leeft een grote betrokkenheid ten aanzien van de onderzoeksgemeenschap, de studenten, de samenleving, de wereld.
 • Kritisch denken = redelijk eigenzinnig. De leden van de community onderscheiden zich door kritisch denken en het in vraag stellen van alles wat op hun weg komt. Vrij onderzoek en het recht op dwarsdenken wordt door de community gekoesterd.
 • Vrijzinnig in de betekenis van vrij én humanistisch. De community ervaart vrijheid in al zijn vormen als een belangrijke identificator van de VUB. Deze vrijheid staat voor vrijheid van onderzoek, vrij denken, vrije meningsuiting, vrij van geloofsregels en andere conventies. Het hebben van een open geest wordt door de leden van de community als een wezenlijk onderdeel ervaren.

De VUB heeft altijd een vrij denkende en humanistische insteek in alles wat ze doet. De mens is de maat en het vrij onderzoek de werkmethode.

 • We bouwen aan de maatschappij en aan onszelf
 • Dat doen we via uitdagend onderwijs, via grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en door het ontsluiten van onze kennis voor de maatschappij
 • Onze roots zijn Vlaams, maar onze toekomst is internationaal
 • Brussel is onze stadsregio waar we actief mee aan bouwen
 • We voelen ons wereldburgers binnen een hechte gemeenschap
 • Onze aanpak is persoonlijk en democratisch
 • Wij zijn challengers en dus ‘herdenkers’ en schuwen daarbij de controverse niet
 • Als kritische denkers zijn we direct in onze communicatie
 • We zoeken actief naar samenwerking maar passen voor grijze compromissen

Het VUB waarden- en gedragspalet

Die kernkarakteristieken vertalen zich in volgende waarden en gedrag, die elke keer weer beklemtoond en duidelijk gecommuniceerd moeten worden:

 1. Wij zetten de mens centraal
 2. Een democratische houding stuurt onze (samen)werking
 3. Respect voor en vertrouwen in elkaar kenmerken onze gemeenschap
 4. Nieuwsgierigheid drijft ons in het leren, onderzoeken, innoveren, werken
 5. We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na in alles wat we doen
 6. Multidisciplinariteit en samenwerking zijn ons uitgangspunt
 7. Wij stimuleren ondernemerszin en samenwerking in en buiten de universiteit
 8. We zien diversiteit als een troef (multiculturaliteit, gendergelijkheid, geaardheid, afkomst, taal, opleiding, …)
 9. We streven naar duurzaamheid in al haar facetten
 10. Maatschappelijke relevantie drijft ons in al onze keuzes