Positionering

‘VUB meer dan studeren alleen’ als uitgangspunt

Meer dan 60 procent van de jobs van morgen bestaan vandaag nog niet. (Of Over 20 jaar is 47% van de banen van nu verdwenen – The Economist) En daarom moeten studenten de universiteit verlaten met méér dan louter een diploma. We moeten ervoor zorgen dat de VUB meer is dan studeren alleen en dat onze studenten de kans krijgen om vaardigheden te ontwikkelen die hen succesvol zullen maken, wat ze later ook doen.

De VUB staat met twee voeten in de samenleving en ziet de noden ervan. Op basis hiervan willen we een antwoord bieden. Er is wereldwijd een onbeperkt menselijk potentieel aanwezig. Mensen kunnen op hun twintigste geen keuze voor het leven meer maken. Jobs van morgen bestaan vandaag nog niet. Iedereen heeft een meerlagige ambitie en interesse. In een hyperverbonden wereld is naast het IQ een belangrijke rol weggelegd voor het EQ. Ook het ontwikkelen van die vaardigheden vereist training. Binnen elke geleding van de maatschappij vormen netwerken de kern. Samenwerken is vandaag meer dan ooit een belangrijke vaardigheid. Jonge mensen moeten binnen een veilige gemeenschap erbij kunnen horen en hun talenten en interesses ontdekken. Ze moeten daarbij niet streven naar meer, maar naar beter. Een universiteit moet een plaats zijn waar passies gedeeld kunnen worden en waar gebouwd wordt aan een duurzame en rechtvaardige wereld.

Aan de VUB studeer je niet alleen voor een diploma, je wordt er ook een beter mens. Daarom bieden we studenten, naast en in de opleidingen, ook andere ontplooiingskansen aan. We creëren een ‘honoursprogramma’ voor iedereen. Studenten kunnen op basis van hun talenten toegelaten worden tot specifieke programma’s.

Vanuit onze onderwijsvisie willen we studenten vijf kwaliteiten bijbrengen:

  • zich engageren voor een duurzame en humanistische maatschappij
  • een ‘vrije, onderzoekende houding’ aannemen
  • zich ontplooien tot ‘redelijk eigenzinnige individuen’
  • wereldburger worden
  • voorbereid zijn op hun professionele loopbaan.

Bij uitbreiding geldt dit ook voor professoren, onderzoekers, medewerkers en alumni.

Met onze onderwijsvisie hebben we de sleutel op de toekomst in handen.  Door onze campussen op mensenmaat, door de interactie met onze professoren en docenten, door de unieke persoonlijke benadering kunnen we dit ook echt waarmaken. De wereld van morgen heeft nood aan geëngageerde burgers met een brede visie, die ook de rol van inspirerende leiders kunnen opnemen, leiders die verbinden en die de mens, elke mens, centraal stellen. Wij zullen deze mensen opleiden omdat ze het verschil willen maken en omdat ze het verschil kunnen maken.

We doen dit op verschillende manieren, maar koppelen aan het theoretisch onderwijs ook ervaringsgericht onderwijs. We worden daarbij een ‘droom-denk-doe-universiteit’. Aan de VUB studeer je niet alleen af met een diploma op zak, maar kun je ook tal van vaardigheden verwerven door actief te bouwen aan je talenten. Zo vormen we gepassioneerde mensen die het verschil kunnen maken, zo zorgen we ervoor dat onze alumni hun eigen weg kunnen gaan en vol zelfvertrouwen de uitdagingen van morgen aankunnen.

We doen dit op twee beproefde manieren:

  • De studenten die begeleiding nodig hebben, helpen we gericht zodat ze met ondersteuning toch kunnen slagen;
  • De succesvolle studenten kunnen kiezen uit diverse honoursprogramma’s ter aanvulling van hun diplomagerichte opleiding.

Elke faculteit kan voorbeelden hiervan geven. Wanneer faculteiten deze voorbeelden ‘open’trekken naar andere opleidingen, kunnen studenten al van in de opleiding multidisciplinair werken. Mensen met verschillende interesses, kennis en vaardigheden samenbrengen en hieruit nieuwe vaardigheden ontwikkelen, projecten realiseren en kennis creëren is het doel. Dat dit geen voluntaristische bedenkingen zijn, bewijst de kritische zelfreflectie naar aanleiding van de instellingsreview.

Brussel, ons living lab

Omdat we het geluk hebben in Brussel te werken, weten wij eerder dan anderen waar de veranderende samenleving nood aan heeft, en hoe we daar zelf met een interdisciplinaire aanpak een antwoord op kunnen bieden. Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening lopen steeds meer in elkaar over.

Dus als we voluit de universiteit van een internationale, superdiverse grootstad worden, zal onze identiteit een nieuwe invulling krijgen, helemaal in lijn met onze wortels in de Verlichting, en helemaal georiënteerd op de toekomst. De toekomst waarvan de contouren hier in Brussel nu al zichtbaar zijn. De rest van het land zal alleen maar kunnen volgen.

Voor de universiteit is Brussel een levend laboratorium in alle opzichten. Met soms dramatische aspecten, maar ook – en misschien zelfs net omwille van die problemen – met ongekende mogelijkheden voor ons. We zijn een universiteit die de passie voelt om onze kennis en expertise ten dienste te stellen van de maatschappij, van onze hoofdstad, van de mensen die er wonen. Die wisselwerking tussen universiteit en hoofdstad geeft ons ook eindeloze mogelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek, innovatie en internationalisering. We kunnen een urban university zijn die de superdiversiteit van Brussel omarmt.

beeldtaal-slideshow2