Uitgebreid merk

VUB merk in relatie met research groepen

Een uniek onderdeel van de VUB zijn de partnerschappen met het bedrijfsleven, andere universiteiten, de overheid en maatschappelijke organisaties. Dit onderdeel van de merkenstrategie is van toepassing voor die onderdelen die als een onderdeel van de VUB opereren en de missie en visie van de VUB helpen waarmaken. Ze krijgen evenwel steun buiten de universiteit onder de vorm van financiering, personeel, voorzieningen of andere (im)materiële steun.

De layout hiervan gebeurt voor alle gelijkaardige combinaties volgens het principe zoals beschreven onder het hoofdstuk “Diverse logovormen – samengebruik met andere logovormen”. De VUB atlas bepaalt welke entiteiten binnen dit onderdeel vallen.

VUB merk in relatie met interne / externe scholen

De VUB telt verschillende entiteiten die niettegenstaande ze opereren onder een ander merk toch een wezenlijk onderdeel zijn van de VUB. Zij worden geleid door aparte raden van bestuur. Onder voorbehoud van goedkeuring door die raden van bestuur hanteren we voortaan volgende stijl.

VUB merk in relatie met universitair ziekenhuis

Het UZ-Brussel is een belangrijk onderdeel van de VUB. Toch is de visuele link op dit ogenblik onbestaande. Aan de Raad van Bestuur van het UZ-Brussel zal gevraagd worden in te kantelen als uitgebreid merk. Omwille van de grote impact van de huisstijl van het UZ-Brussel wordt -bij wijze van uitzondering- de kleurstelling en het vierkantje niet toegepast.

VUB leerstoelen