VUB Merkenarchitectuur

De VUB kiest ervoor om de zichtbaarheid van haar merk te vergroten via het consequent opnemen van het VUB logo voor alle entiteiten en activiteiten en initiatieven waaraan de VUB bijdraagt. Een merkenarchitectuur op 4 niveau’s werd uitgewerkt. De toepassing hiervan geschiedt op basis van de VUB atlas waarin alle onderdelen en initiatieven van de VUB plaats vinden.

Koepelmerk

Alle VUB eenheden opereren onder het VUB koepelmerk dat onveranderlijk in de originele kleuren “Oranje Blanje Bleu” wordt toegepast. Voor alle publicaties wordt binnen het koepelmerk enkel het corporate merk gebruikt.

Uitgebreid merk

De VUB telt verschillende entiteiten die niettegenstaande ze opereren onder een ander merk toch een wezenlijk onderdeel zijn van de VUB.

Co-Merk

In het co-merk worden meerdere merknamen samen gebruikt. Deze merken worden samengevoegd om te beklemtonen dat de initiatieven gezamenlijk worden genomen met entiteiten die buiten het hoofdmerk staan.

Submerk

Submerken hebben hun eigen merk persoonlijkheid hoewel ze onmiskenbaar verbonden zijn aan de VUB .